Hệ Thống Quý Tộc

Ngày 23/09/2022

Xin chào chư vị Ảnh Sĩ

Hệ Thống Quý Tộc tại Ma Kiếm Vô Song vô cùng đặc sắc với cơ chế tiêu KNB lên quý tộc. Tuy nhiên Ảnh Sĩ cần phải kích hoạt gói quý tộc tương ứng để nhận được các quyền lợi quý tộc liên quan.

Lưu ý: Tiêu 100 KNB = 1 EXP Quý Tộc

Cấp 1: Cần Mua Thẻ quý tộc, Mua Gói Tặng Lễ Bao Quý Tộc 1 - 58 KNB

Cấp 2: Cần 50 EXP, Mua Gói Tặng Lễ Bao Quý Tộc 2 - 68 KNB

Cấp 3: Cần 100 EXP, Mua Gói Tặng Lễ Bao Quý Tộc 3 - 98 KNB, Võ Hồn Lệnh

Cấp 4: Cần 150 EXP, Mua Gói Tặng Thần Võ Tử Ngọc hoàn, Lễ bao 4: 178 KNB

Cấp 5: Cần 100 EXP, Mua Gói Tặng Thủ Hộ Cự Hùng, Thần Võ Lam Điểu Hoàn, Lễ bao 5: 588 KNB

Cấp 6: Cần 150 EXP, Mua Gói Tặng Đồ Giám: Lam Kình Ngư, TV Hoả Kim Phiến, Lê bao 6: 988 KNB

Cấp 7: Cần 600 EXP, Mua Gói Tặng Đồ Giám: Hoả Kỳ Lân, Tv Kim Quang Đao, Lễ bao 7: 1288 KNB

Cấp 8: Cần 1.200 EXP, Mua Gói Tặng Đồ Giám: Cùng Kỳ, Thần Nguyên Thạch, TV Huyền Dương Thuẫn, Lễ Bao 8: 1688 KNB

Cấp 9: Cần 2.500 EXP, Mua Gói Tặng Đồ Giám: Tất Phương, Thần Nguyên Thạch, Thu Sương Kiếm, 2688 KNB

Cấp 10: Cần 5.000 EXP, Mua Gói Tặng Đồ Giám: Ứng Long, Thần Nguyên Thạch, TV Cẩm Hoa Phiến, 3988 KNB

Cấp 11: Cần 10.000 EXP, Mua Gói Tặng Đồ Giám: Long Hồn Đao Phong, Rương chọn nguyên thạch, TV Thiên Kim Lân

Cấp 12: Cần 10.000 EXP, Mua Gói Tặng Đồ Giám: Sí Nhiệt Long Nhận, Thời Trang Cửu Thiên Lãm Nhật, Rương chọn nguyên thạch,..

Cấp 13: Cần 10.000 EXP, Mua Gói Tặng Đồ Giám: Long Vực Chúa Tể, Ma Long Tinh Phách, Dương Viêm Thú Hồn

Cấp 14: Cần 10.000 EXP, Mua Gói Tặng Đồ Giám: Thánh Linh Thiên Nữ, Ma Long Tinh Phách, Hồn tinh - Đỏ

Cấp 15: Cần 10.000 EXP, Mua Gói Tặng Đồ Giám: Tinh Phiên Vũ, Rương chọn nguyên thạch, Ma Long Tinh Phách

*Ngoài ra chư vị Ảnh Sĩ có thể mua thẳng gói Quý Tộc với ưu đãi cực lớn:

Chúc Ảnh Sĩ chơi game vui vẻ !

BQT Ma Kiếm Vô Song

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe