Hệ Thống Toạ Kỵ

Ngày 30/08/2022

Các Ảnh Sĩ thân mến,

Tọa Kỵ là một trong những tính năng không thể thiếu khi hành tẩu giang hồ.

Cấp độ mở: 15

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thành công sẽ nhận được toạ kỵ Địa Ngục Liệt Diễm.

- Sử dụng toạ kỵ tiến giai đan để tiến giai toạ kỵ mở khoá thêm ngoại hình và kỹ năng toạ kỵ.


- Toạ kỵ đạt 4 giai mở khoá chức năng luyện ngoại quan

- Mỗi một ngoại quan toạ kỵ có kỹ năng bị động tăng chỉ số khác nhau

- Sử dụng vật phẩm Thú Hồn để nâng cao thuộc tính toạ kỵ, tăng nhiều lực chiến.

Hi vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp Ảnh Sĩ thuận lợi trên con đường tìm kiếm Ma Kiếm.

BQT Ma Kiếm Vô Song.

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe